GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

01. HỆ THỐNG ĐỘC LẬP

– Không cần kết nối vào lưới điện quốc gia

– Có thể hoạt động khi cúp điện

  • Chi phí đầu tư cao
  • Hệ thống acquy tuổi thọ ngắn
  • Cần lưu ý lượng điện sử dụng

 

02. HỆ THỐNG HOÀ LƯỚI

– Giảm hoá đơn tiền điện

– Không sử dụng acquy lưu trữ

– Có thể bán lượng điện dư cho EVN

– Tiết kiệm chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn ngắn

    • Hệ thống không hoạt động khi cúp điện

03. HỆ THỐNG HYBRID

– Kết hợp ưu điểm của hệ lưu trữ và hoà lưới

– Có thể bán lượng điện dư cho EVN

– Có thể hoạt động khi cúp điện

    • Chi phí đầu tư cao
    • Cần trang bị thêm bộ acquy

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

01. Đầu tư ESco

02. Thẻ tín dụng xanh cho gia đình việt Hdbank