Thành tích hoạt động
của Điện Xanh
Các dự án Năng lượng Mặt trời doanh nghiệp quy mô lớn, được thiết kế, thi công và vận hành chuyên nghiệp, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là niềm tự hào và cũng là năng lượng để chúng tôi tham chiến mọi dự án

145+ MWP
CÔNG SUẤT
ĐIỆN MẶT TRỜI
708+
KHÁCH HÀNG
HÀI LÒNG
10
NĂM
TUYỆT VỜI

75
ĐỐI TÁC
Những công trình Điện Xanh đã thực hiện
Dự Án tiêu biểu

Đối tác và khách hàng của Điện Xanh 365

CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC CÙNG ĐIỆN XANH


Điện Xanh đóng vai trò tổng thầu, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác triển khai, thực hiện dự án

Tiết kiệm hàng tháng:

Thời gian hoàn vốn: Từ 3,8 – 5 năm


Điện Xanh tư vấn cho khách hàng các lựa chọn các thiết bị, nhà thầu, phù hợp và đảm bảo chất lượng công trình. Khách hàng trực tiếp ký các hợp đồng mua hàng

Tiết kiệm hàng tháng: 3 tỷ / MWp

Thời gian hoàn vốn: Từ 3,3 – 5 năm


Khách hàng không mất chi phí đầu tư, và khách hàng được cùng chia sẻ lợi ích từ hệ thống

Thời gian hợp đồng với nhà đầu tư từ 10 – 20 năm

Doanh thu hàng tháng:/ 6000m²

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN