Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Hồ Dầu Tiếng 1 – Tây Ninh

Điện Xanh là một trong những đơn vị thi công lắp đặt cho dự án điện mặt trời của Hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh
Hình ảnh: Một phần nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Tây Ninh