Hệ thống công suất 9.66kWp – Quận Gò Vấp

Thông tin dự án:
Địa điểm: Gò Vấp
Thời gian thực hiện: 2/2019
Thiết bị: 28 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 345 Wp ( Made in Malaysia )
Inverter hoà lưới: Solax
Sản lượng: 13.910kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 3.478.000 vnd/ tháng tiền điện.