Hệ thống công suất 7.125kWp – Quận Bình Thạnh

Thông tin dự án:
Địa điểm: Bình Thạnh
Thời gian thực hiện: 27/07/2018 – 30/07/2018 
Thiết bị: 25 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 285 Wp ( Made in Malaysia )
Inverter hoà lưới: SMA (CHLB Đức)
Sản lượng: 10,300kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 3.232.000 vnd/ tháng tiền điện.
Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã Tiết kiệm 50,733 lít dầu/năm Giảm 151 tấn CO2 phát thải/năm.