Hệ thống công suất 6.2KWP – GÒ VẤP

Thông tin công trình:
Địa điểm: GÒ VẤP
Thời gian thực hiện: 3/2019
Thiết bị: 18 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 345 Wp ( Made in Malaysia )
Inverter hoà lưới: SOLAX (Trung Quốc)
Sản lượng: 8.942 kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 2.232.000 vnd/ tháng tiền điện.