Hệ thống công suất 3.42 KWP – Quận Hóc Môn

Thông tin dự án:
Địa điểm: Quận Hóc Môn
Thời gian thực hiện: 3/2019
Thiết bị: 12 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 285 Wp ( Made in Malaysia )
Inverter hoà lưới: Solax
Sản lượng: 4.924 kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 1.230.000 vnd/ tháng tiền điện.
Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã

  • Tiết kiệm 46.835 lít dầu/năm
  • Giảm 121 tấn CO2 phát thải/năm.